Ny børnebilledbog på vestjysk

Mi føst tuwsen uuor o væstjysk (mine første tusind ord på vestjysk) udgives af Modersmål-Selskabet den 27. oktober 2023.

Hvis vi gerne vil bevare vestjysk, er det vigtigt, at vi også taler det med vores børn, ellers forsvinder det. Børnebilledbogen på vestjysk er oversat af Marc Daniel Skibsted Volhardt og baseret på sproget omkring Vinderup, som ligger i Holstebro Kommune på grænsen mellem flere forskellige dialektområder. Læserne vil derfor kunne opleve, at en stavemåde eller et ordvalg ikke stemmer overens med deres eget sprog. Dette er uundgåeligt, når man arbejder med dialekter – og heldigvis, for det betyder jo, at der stadig findes en dialektrigdom derude.

I manglen på en standardiseret vestjysk ortografi har Volhardt gennem flere år udviklet et system, der udgør et kompromis mellem kendte stavemåder fra rigsdansk, samtidig med at dialekten gengives så tro mod sit eget lyd- og bøjningssystem som muligt. Vestjysk har nemlig både lyde og stødplaceringer, som man ikke finder i rigsdansk.

Kom til udgivelsen i Ryde fredag den 27. oktober kl. 10:30 på Margrethe Reedtz Skolen, Skolevænget 14, 7830 Vinderup!

ISBN 978-87-93708-68-6
Vejl. udsalgspris: 159 kr.
Gennem Modersmål-Selskabet 150 kr. (kan forudbestilles fra ultimo juli)
(gratis fragt for medlemmer)

Ny børnebilledbog på bornholmsk

Mina fossta tuzen or på borrijnholmst (mine første tusind ord på bornholmsk) udgives af Modersmål-Selskabet den 12. oktober 2023.

De seneste år har bornholmsk, som ellers stod stærkt, oplevet markant tilbagegang, da de unge taler rigsdansk. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at børnene får udviklet en sproglig nysgerrighed og får en følelse af stolthed over at tale bornholmsk. Vores nye børnebilledbog kan forhåbentlig tjene som ledsager på den sproglige opdagelsesrejse.

Bornholmsk har tre køn, som i bogen angives med den ubestemte eller bestemte artikel, og bagest i bogen er der en alfabetisk ordliste med alle ordene oversat til rigsdansk.

Bogen er oversat af Alex Speed Kjeldsen fra det bornholmske ordbogsprojekt, og stavningen følger praksis ved Bornholmsk Ordbog, som vi støtter med 10 kr. for hvert solgt eksemplar.

Kom til udgivelsen i Pedersker torsdag den 12. oktober kl. 10:30 på Sydbornholms Privatskole, Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby!

ISBN 978-87-93708-69-3
Vejl. udsalgspris: 175 kr.
Gennem Modersmål-Selskabet 160 kr. (kan forudbestilles fra ultimo juli)
(gratis fragt for medlemmer)

Forløb af ordinær generalforsamling

Onsdag den 3. maj afholdt Modersmål-Selskabet ordinær generalforsamling i Valby Kulturhus.
Dirigent Klara Nilsson Stensballe styrede slagets gang, og leder Christian Munk aflagde årsberetning.
Medlemmer kan læse detaljer fra årsberetningen i juni-nummeret af Sprog & Samfund.

Bestyrelsen udnævnte Ingrid Carlsen og Michael Bach Ipsen til æresmedlemmer for deres ekstraordinære indsats for foreningen gennem mange år, senest det meget store arbejde med billedbogssuccesen.


Leder Christian Munk overrækker Ingrid Carlsen diplom og blomster i Vendelbrogs farver.
Foto: Kaj Nielsen-Gøgsig