Præsentation af medlemsbog 2023

“Virkelig fin og velskrevet historisk roman” lyder det bl.a. i lektørudtalelsen. 

Kom og hør, når Sofie Jørgensen fortæller om sin roman Johannesminde i samtale med forfatter og litteraturformidler Daniel Boysen på Blågårdens Bibliotek på Nørrebro i København.

Johannesminde, der udkom den 2. november i år, er Sofie Jørgensens debut som romanforfatter. Bogen tager udgangspunkt i Sofie Jørgensens egen familiehistorie og rødder på Falster. Omdrejningspunktet er gården Johannesminde nord for Gedser på Sydfalster og handler om Lily og Antons liv på gården gennem 40 år og en verdenskrig. Det er en fortælling om en tid, hvor kvinder måske nok havde fået stemmeret, men i praksis var underlagt stramme sociale konventioner.

Sofie Jørgensen vandt i 2021 Modersmål-Selskabets skrivekonkurrence med novellen ‘Hesten’. Præmien var udgivelsen af et selvstændigt værk, som så er blevet til romanen Johannesminde. Vindernovellen blev sammen med de øvrige nominerede noveller udgivet i 2021 årbogen Stilhed før storm, og den indgår lettere omskrevet som en del af fortællingen i Johannesminde

Hvor: Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Hvornår: Mandag den 27. november 2023, kl. 17:00

Allerede afholdt:

Hvor: Nykøbing Falster Bibliotek, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing F

Hvornår: Tirsdag den 31. oktober 2023, kl. 19:00

Ny dansk fonetik

Lingoblog har 2. udgaven fået denne fine anmeldelse af Maja Orešnik :

Ny dansk fonetik … udfordrer de kendte traditioner inden for dansk lydskrift, og det giver en mulighed for at kaste et kritisk blik ikke blot på dem, men også på Schachtenhaufens egne ideer. Den har i hvert fald presset mig til at undersøge, ”hvorfor for pokker er eksperterne så uenige”

“… at læse hans bog har sat nogle tanker i gang, og som en bog målrettet studerende på videregående uddannelser giver den et skub til at sætte sig ind i de forskellige traditioner og forholde sig til deres styrker og svagheder”

Den nye reviderede og fagfællebedømte udgave af Ny dansk fonetik er først og fremmest målrettet mod sprogstuderende på videregående uddannelser der skal bruge en indføring i dansk udtale og det internationale fonetiske alfabet, IPA. Dernæst henvender bogen sig til de erfarne studerende og fagfolk som måtte være interesserede i at sætte sig ind i og lade sig inspirere af den nye tilgang til dansk fonetik og lydskrift som bogen repræsenterer. Sidst henvender den sig til enhver der er på udkig efter ny viden om moderne dansk udtale.

Bogen er beregnet til et komprimeret undervisningsforløb i dansk fonetik med udgangspunkt i IPA. Fokus er på det lydskrifttekniske, de distinktive lyde og deres almindeligste varianter og de vigtigste elementer i beskrivelsen af moderne dansk udtale. På bogens internetportal, schwa.dk/ndf, kan man finde øvelser, lydskriftværktøjer og supplerende materiale til de enkelte kapitler.

Ny dansk fonetik lægger sig loyalt op ad IPA så lydskriftsystemet er gennemsigtigt og kan sammenlignes internationalt. Denne standard ligger også til grund for en ny, trykt udtaleordbog, som udkommer samtidig med 5. udgave af Retskrivningsordbogen i november 2024. Det bliver den første udtaleordbog i årtier der gengiver tidssvarende dansk udtale, den eneste der gengiver udtalen med standardiseret international lydskrift, og dermed den bedst egnede i indlæringen af dansk som fremmedsprog.

De vigtigste ændringer i 2. udgaven er tilføjelsen af et kapitel om fonologisk analyse (kapitel 13), som introducerer mere avancerede fonologiske principper, og her vises også sammenhængen mellem bogens overfladenære fonematiske notation (bred IPA) og mere traditionel dansk fonologisk analyse. Hertil er der tilføjet mindre afsnit forskellige steder i bogen. Afsnit 1.6 er tilføjet for at forberede læseren på at lyd og lydskrift kan anskues fra en fysisk og en mental vinkel. Afsnit 4.1 er skrevet om til et meget mere eksplicit overblik over hvilke analyseprincipper bogens fonematiske notation bygger på. I kapitel 12 er der tilføjet en introduktion til analyse af tilpasning af låneord.

Arrangement: Ny dansk fonetik. Udgivelsesforedrag ved Ruben Schachtenhaufen

Hvor: Københavns Universitet, Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

Hvornår: Mandag den 9. oktober 2023 kl. 16:15

Lokale: Lingvistisk laboratorium 22.5.13

Modersmål-Prisen til Bornholmsk Ordbog

Prisoverrækkelsen samt foredrag om det bornholmske ordbogsprojekt ved Alex Speed Kjeldsen finder sted

Fredag den 13. oktober kl. 14:15
Københavns Universitet på Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S.
i auditorium 23.0.49.

I langt de fleste tilfælde er Modersmål-Prisen gået til en person, som på særlig fremragende vis har bidraget til bevarelse og udvikling af modersmålet, men i 2023 er valget faldet på et projekt, et fællesskab, der brænder for at bevare en af vores mest særprægede dialekter.

Bornholmsk Ordbog er rodfæstet i lokalbefolkningen og har skabt en hel folkelig bevægelse for at beskrive og bevare dialekten på Bornholm. Ved hjælp af især frivilligt arbejde fra over 30 bornholmere under projektleder og redaktør Alex Speed Kjeldsen er der indsamlet enorme mængder data på bornholmsk.

»Kommen ajle, la voss løtta i flokk, så ska ni se, a vi maita’d nokk!« Sådan lød den opfordring, der blev brugt for tidsskriftet Borrijnholmarijn, som udkom i 1920’erne til 1940’erne, og denne opfordring kan såmænd også i dag tjene som motto for det arbejde, som Bornholmsk Ordbog med sine mange frivillige ildsjæle, dygtige forskere og gavmilde fonde allerede er kommet langt med: »Kom alle, lad os løfte i flok, så skal I se, at vi magter det nok!«

Med valget af Bornholmsk Ordbog som modtager af Modersmål-Prisen 2023 ønsker vi at sætte fokus på endnu en dialekt, efter at Rikke Thomsen, der synger på sønderjysk, fik prisen i 2019.

Baggrund

Efter en ældre ufærdig bornholmsk ordbog ved J.C.S. Espersen (1812-1859) blev det oprindelige ordbogsprojekt sat i gang i 1925 af tre sprogforskere, Th. Teinnæs (1874-1933), P.K. Stibolt (1873-1960) og Aage Rohmann (1895-1982), som allerede dengang fremhævede nødvendigheden af en videnskabelig ordbog for bornholmsk, ligesom for andre dialekter, pga. »den stadige Udviskning af Folkemaalene, der under den moderne Kulturbevægelse finder Sted«.

Op gennem efterkrigstiden gik projektet nærmest i stå. Der var righoldigt materiale i arkivet på Københavns Universitet, men ingen nævneværdig interesse for det, før det blev genoplivet i digital form på initiativ af Alex Speed Kjeldsen i 2018 og lanceret som online-ordbog i marts 2021.

Sproglig folkebevægelse

Bornholmsk Ordbog er et forbilledligt ordbogsprojekt, der rodfæstet i lokalbefolkningen har skabt en hel folkelig bevægelse for at beskrive og bevare dialekten på Bornholm. Ved hjælp af forskningsbevillinger og fondsstøtte, men i endnu højere grad frivilligt arbejde fra over 30 bornholmere under projektleder og redaktør Alex Speed Kjeldsen, er der indsamlet, indtalt, gennemlyttet, korrekturlæst, transskriberet, digitaliseret og dokumenteret enorme mængder data på bornholmsk.

Der foreligger nu en bornholmsk internetordbog med over 25.000 opslagsord (næsten samtlige tillige forsynet med rigsmålsform) fordelt på over 50.000 artikler, der forener 21 bornholmske glossarer i én database, således at man med én søgning kan slå op i dem alle og få et samlet resultat med relevante artikler fra alle glossarer, som indeholder søgeordet.

Endvidere er arbejdet med en række andre ressourcer godt i gang – bl.a. bornholmsksprogede tekster og en interaktiv bornholmsk grammatik linket til ordbogens database.

Teknologi værner om sproghistorie

Projektet er kommet overraskende langt på ganske kort tid, og der er dermed skabt grundlag for, at egentlig redigering af en ny stort anlagt bornholmsk ordbog udarbejdet på videnskabeligt grundlag kan påbegyndes. Den digitale form gør det ikke blot muligt at publicere løbende, men sikrer også ubegrænset og gratis adgang til stoffet, samtidig med at der f.eks. kan linkes til andre sprogressourcer og indlejres lydoptagelser.

Kræfterne bag Bornholmsk Ordbog deltager hyppigt i debatten i medierne og giver gennem adskillige avisartikler og radioindslag grundigt indblik i både sprogforskeres »maskinrum« og den bornholmske dialekts historie og særpræg.