Debatmøde om sprogpolitik med Alex Ahrendtsen, MF for DF

Debatmøde om sprogpolitik med kultur- og folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen, MF for DF

Foto af MF for DF, Alex Ahrendtsen
Kultur- og folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen, MF for DF, er cand.mag. i bl.a. dansk og forlægger. Foto: Steen Brogaard

Arrangementet markerer UNESCO’s internationale modersmålsdag i Danmark. Modersmål-Selskabet er vært.

Sted: Forbundet Kommunikation og Sprog, Hauser Plads 20. 3. sal, København
Tid: 22. februar 2016 kl. 17.00‒18.30. Der serveres lidt let efter arrangementet.

For de fleste partier i Folketinget kan interessen for sprogpolitik ligge på et meget lille sted. Interessen begrænser sig groft sagt til spørgsmålet om valg mellem dansk og engelsk. Dansk Folkeparti har i årevis været storleverandør af synspunkter og indspark til en sprogpolitik. Men hvordan ser partiets sproglige univers egentlig ud? Det har du nu muligheden for at høre og debattere med kultur- og folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen. Der foreslås følgende tematisering:

Hvordan styrker vi det danske sprog

Nøgleord: Sproglov – Dansk Sprognævn – Sprogteknologi – EU – Folkeskole  ‒ Ungdomsuddannelser – Journalistuddannelser ‒ Sociale medier ‒ Mobning og hadesprog

Sprog i Danmark

Engelsk i uddannelse og forskning ‒ Engelsk i erhvervslivet – Indvandrersprog ‒ Modersmålsundervisning ‒ Tolkning indenfor sundhed og socialsektor ‒ EU-direktiv om sproglige rettigheder i straffesager m.v.

Danskernes beherskelse af fremmedsprog

Fremmedsprog i folkeskolen og ungdomsuddannelserne – Fremmedsprogsuddannelser på universiteterne – Sprog, kultur og dannelse

Tilmelding

Af hensyn til logistik, pladsforhold og evt. ændring er tilmelding nødvendig. Der er et begrænset antal pladser.

Update: Man kan læse Alex Ahrendtsens tale via dette link.

Invitation til prisoverrækkelse 2015 og temaaften

Modersmål-Selskabet indbyder til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2015 til cand.mag. i dansk og retorik Julie Fabricius.

Modtager af Modersmål-Prisen 2015 Julie Fabricius
Modtager af Modersmål-Prisen 2015 Julie Fabricius

Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17:00
i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.

Alle er velkomne, og adgangen er gratis.

Bemærk, at tid og sted er ændret på grund af langt større interesse end forudsat. Dansk Forfatterforening gennemfører arrangementet med Ruben Schachtenhaufen.

Litteraturens råstof – det danske sprog

Overrækkelsen af Modersmål-Prisen 2015 sker i forbindelse med en temaaften om dansk sprog, som det tales i dag, arrangeret af Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening i samarbejde med Modersmål-Selskabet.

Programmet byder på en motiveringstale for valget af årets modtager af Modersmål-Prisen 2015 ved Modersmål-Selskabets formand Jørgen Christian Wind Nielsen, hvorefter prismodtager Julie Fabricius får ordet.

Herefter vil cand.mag. og ph.d. i lingvistik Ruben Schachtenhaufen ud fra sin ph.d.-afhandling tale om sprogligt sjusk og kommunikation og dermed lægge op til debat om de aktuelle problemer omkring det danske talesprog.

Som afslutning på arrangementet bydes på vin, vand og snacks.

Tilmelding

Tilmelding med navne på deltagerne sker til Modersmål-Selskabets sekretær pr. mail eller som brev til Pia Wind, Mylius Erichsens Allé 27, 2900 Hellerup, evt. pr. telefon 4498 1650 (kasserer Kirsten Fenger). Husk tilmelding snarest, hvis du vil være sikker på at få en plads! Modtaget tilmelding bekræftes skriftligt efter den 15. august 2015.

Downloads:

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2015 til Julie Fabricius

Pressemeddelelse: Modersmål-Prisen 2015 til Julie Fabricius

Modersmål-Selskabet inviterer til prisoverrækkelse og temaaften

Modersmål-Selskabet indbyder til overrækkelse af Modersmål-Prisen 2015 til cand.mag. i dansk og retorik Julie Fabricius

Udtalesjusk: Ulemper og ‒ især ‒ fordele (Debatmøde fulgt af generalforsamling 2015)

Ruben Schachtenhaufen er Ph.D. i »udtalesjusk«, som måske nok er sjusk, men sjusk med vigtige begrundelser
Ruben Schachtenhaufen er Ph.D. i »udtalesjusk«, som måske nok er sjusk, men sjusk med vigtige begrundelser

Schachtenhaufen ‒ forsker i »udtalesjusk«

På debatmødet forud for årets generalforsamling kommer sprogforskeren Ruben Schachtenhaufen og holder foredrag om udtale. Helt konkret om, hvad han kalder »udtalesjusk«. Schachtenhaufen vil sige noget om ulemper ved udtalesjusk, men især vil foredraget handle om fordelene ved udtalesjusk.

Dygtig forskningsformidler

Schachtenhaufen røber allerede ved sit valg af ordet ‘udtalesjusk’, at han er en dygtig formidler. Faktisk var han en af de otte, der vandt Ph.D. Cup i forskningsformidling i 2014, så vi kan se frem til et godt foredrag.

Udtalesjusk er ikke sjusk i negativ forstand, måske slet ikke sjusk, selv om det kan lyde sådan. Udtalesjusk er derimod en af de virkemidler, vi bruger i effektiv kommunikation. Lidt ligesom vi bruger stedord som »han« eller »det«. Og den form for udtalesjusk findes ikke kun hos unge, men hos alle erfarne sprogbrugere.

På debatmødet vil Schachtenhaufen forklare os, hvad udtalesjusk egentlig er, og hvilken rolle det har i vores mundtlige kommunikation.

Fra universitet til undervisning i klassisk sang

Ruben Schachtenhaufens liv handler i høj grad om sprog. Han, der nu er 39 år og i øvrigt bor på Amager, er uddannet inden for sprog: Cand.mag. og ph.d. i lingvistik. Hans afhandling handler om forholdet mellem den udtale, som forudsiges af traditionelle fonologiske regler, og faktisk udtale (derimod ikke om retskrivning). På baggrund af en analyse af 300.000 sproglyde (!) har han påvist, at der er mening i sjuskeriet, at der er i virkeligheden er formål med  det, som han mere neutralt kalder »fonetiske reduktioner«.

Schachtenhaufen har anvendt sine professionelle kompetencer i udtale inden for ret så forskellige sammenhænge: sprogteknologi, ordbogsarbejde, forskning og undervisning ‒ han er ekstern lektor på København Universitet ‒ samt klassisk sang.

Elsker en god debat

Modersmål-Selskabet arbejder bl.a. for en klar og tydelig udtale som modvægt til mumledansk og for overholdelse af gældende retskrivning. Schachtenhaufen mener ikke, at sprogsjusk, dvs. de fonetiske reduktioner, han kortlagde i sin afhandling, skader sproget. Hvad så med sjuskeri med retskrivning, herunder kommatering? Det kommer han måske også ind på af sig selv, men ellers bliver der lejlighed til at spørge ham om det. Der skal nok blive en god debat, når han er færdig med at føre os ind i sit forskningsfelt. Velkommen!

Tid og sted

Mandag den 11. maj kl. 17 i Valby Kulturhus ved Toftegårds Plads i København, Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Alle er velkomne til debatmødet, der er offentligt!