Invitation: Hvilke strømninger påvirker dansk i disse år?

Det spørgsmål er emnet for Modersmål-Selskabets møde på Den internationale modersmålsdag onsdag den 21. februar kl. 17–19. Alle medlemmer og alle interesserede er hjertelig velkomne til dette møde, hvor vi får besøg af professor Anne Holmen og direktør Sabine Kirchmeier fra Dansk Sprognævn.

Talere og emne
Dansk Sprognævns formand, professor Anne Holmen, og nævnets direktør, Sabine Kirchmeier, fortæller om Sprognævnets arbejde og belyser sprogudviklingen. De vil særligt komme ind på universiteternes sprogpolitikker.
Hvordan kan man som et lille land både opretholde et samfundsbærende fælles sprog og nyde godt af de fordele, den sproglige mangfoldighed i landet giver os?

Sprognævnet er netop i gang med at undersøge, hvordan og hvor meget dansk er blevet påvirket udefra i de sidste 20 år, og universitetsundervisningen er et af de områder, hvor kontakten med andre sprog, især engelsk, er stor.

På Københavns Universitet er der bestræbelser på at kortlægge de studerendes sprogkompetencer, og der arbejdes på politikker, der kan bringe såvel dansk og engelsk som andre sprog i spil for at styrke de studerendes muligheder i fremtiden.

Tid og sted
Tid: Onsdag den 21. februar 2018 kl. 17-19
Sted: Hjørnestuen, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Med venlig hilsen
Mette Bjørnvig Kaufmann
Fmd., Modersmål-Selskabet


Hjørnestuen, Vartov, Farvergade 27, 1463 København

Billeder fra modersmålsdagen

Bertel Haarder talte ved modersmålsdagen på Regensen
(Foto: Lone Rytsel)

Folketingsmedlem Bertel Haarder talte ved Den internationale Modersmålsdag den 21. februar.

Det var et særdeles vellykket arrangement med en tale, som I kan læse mere om i næste nummer af Sprog & Samfund, herlige danske sange akkompagneret af Mogens Wenzel Andreasen og desuden taler ved Modersmål-Selskabets nye formand, Mette Bjørnvig Kaufmann, og selskabets nye redaktør, Lise Bostrup.

Mogens Wenzel Andreasen, som en del vil huske fra Kontrapunkt i 1990’erne, og Lise Bostrup
(Foto: Bent Hemmingsen)

Se klip fra aftenen på YouTube:

Invitation til modersmålsdagen – tale ved Bertel Haarder

Bertel Haarder, her fotograferet på Christiansborg ved uddelingen af Modersmål-Prisen 2016. Foto: Svend Nielsen

I anledning af Den Internationale Modersmålsdag har Modersmål-Selskabet i år valgt at hylde det danske sprog i sang, og det kommer til at foregå i den smukke, historiske sal på kollegiet Regensen. Her vil den forhenværende kulturminister, Bertel Haarder holde en tale om det danske sprogs betydning, og vi vil med forfatteren og pianisten Mogens Wenzel Andreasen ved flyglet synge en række ældre og nyere danske sange, der handler om det danske sprog.

Den internationale dag for modersmål blev indstiftet af UNESCO i 1999, og formålet med dagen er at skabe en større bevidsthed om nødvendigheden af at bevare og udvikle alle modersmål i verden, både store, men især små.

Ved mødet vil det være muligt at møde Modersmål-Selskabets nye formand og næstformand, hhv. Mette Bjørnvig Kaufmann og Adam Hyllested, samt medlemsbladet Sprog & Samfunds nye (daværende. Red.) redaktør, Lise Bostrup.

Arrangementet er gratis, og vi serverer en lille forfriskning. Tilmelding med navn og telefonnummer til mbk@modersmaalselskabet.dk. Kom præcis, for porten låses kl. 17.05.

Tid: Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 17 prc. til kl. 19.
Sted: Regensen, Store Kannikestræde 2, 1169 København K
Tilmelding med navn og telefonnummer til mbk@modersmaalselskabet.dk.