I form! Per Arnoldi-taler

Per Arnoldi fik som bekendt Modersmål-Prisen i 2011 ved en festlighed på Designmuseum Danmark 14. september 2011. Her kan du (gen)opleve Katrine Bøgh Brixens smukke oplæsning af Gerda Thastum Leffers tale til Per Arnoldi. Talen gengives i uddrag, men du kan læse hele talen i  Sprog & Samfund 2011 nr. 3 side 5-7 (som du kan læse her: Sprog & Samfund 2011 nr. 3).

Per Arnoldi kvitterede med en takketale, som han holdt uden manuskript. Desværre var der tekniske vanskeligheder med vores optageudstyr, men det er dog lykkedes at redde nogle minutter af Per Arnoldis tale. Dem kan du også høre i videoen. Se mere i fornævnte medlemsblad og i årbogen Sprog på banen.

Billeder fra debatmøde med Pia Quist og generalforsamling 2011

debatmoede-og-generalforsamling-modersmaalsselskabet-10-maj-2011-metronomen-138Modersmål-Selskabets nye bestyrelse (fra venstre mod højre): Næstformand og sekretær Henrik Munck, Gerda Thastum Leffers, formand Jørgen Christian Wind Nielsen, Adam Hyllested, Katrine Bøgh Brixen, Ingrid Carlsen, Claus Tilling, kasserer Kirsten Fenger og Georg S. Adamsen.

Update: Se også Pia Quists oplæg (med eksternt link).

Fotograf: Kaj Nielsen-Gøgsig