Billeder fra debatmøde med Pia Quist og generalforsamling 2011

debatmoede-og-generalforsamling-modersmaalsselskabet-10-maj-2011-metronomen-138Modersmål-Selskabets nye bestyrelse (fra venstre mod højre): Næstformand og sekretær Henrik Munck, Gerda Thastum Leffers, formand Jørgen Christian Wind Nielsen, Adam Hyllested, Katrine Bøgh Brixen, Ingrid Carlsen, Claus Tilling, kasserer Kirsten Fenger og Georg S. Adamsen.

Update: Se også Pia Quists oplæg (med eksternt link).

Fotograf: Kaj Nielsen-Gøgsig